Europese subsidies voor schoolmelk te weinig gekend en gebruikt

Banner PrezlySchoolmelk en schoolfruit in strijd tegen overgewicht bij lagere school kinderen

 

Hoewel schoolmelk reeds sinds 1977 gesubsidieerd wordt, blijkt slechts 1 op 2 scholen dit te weten en slechts 28% maakt er ook effectief gebruik van. Toch staan scholen open voor de verdeling van schoolmelk in het kader van gezonde voeding. Meer dan de helft vindt schoolmelk een voedzame oplossing voor kinderen die regelmatig het ontbijt overslaan.


Dat blijkt uit een nationale enquête van Tetra Pak bij 300 scholen naar aanleiding van Wereld Schoolmelk Dag. Hierin werd ondermeer gepeild naar het dranken aanbod, de initiatieven om gezonde voeding te promoten en de perceptie van schoolmelk.

Fruit en melk in strijd tegen overgewicht
86% van de bevraagden vindt dat overgewicht een groeiend probleem is bij kinderen tussen  9 en 12 jaar. Daarom investeren scholen steeds meer in gezonde voeding en dranken. Zo geeft 78% regelmatig uitleg aan de kinderen over gezonde voeding. 3 op 4 scholen verbiedt frisdrank en andere gesuikerde dranken en 70% verbiedt snoep en gesuikerde desserten. De helft van de scholen biedt een fruitabonnement aan en 42% een schoolmelk abonnement.

Al deze inspanningen sluiten aan bij het plan van het Europees Parlement om subsidies voor schoolfruit en schoolmelk als één gezamenlijk pakket aan te bieden om gezonde voeding te promoten en overgewicht bij jonge kinderen te bestrijden.

Toch blijkt de overheidssteun voor schoolmelk onvoldoende gekend en wordt er slechts matig beroep op gedaan.

Het is duidelijk dat gezonde voeding een belangrijk thema is in de scholen. We roepen de overheid op om scholen actiever te ondersteunen via het bestaande subsidiesysteem en zo bij te dragen in de strijd tegen overgewicht bij jonge kinderen”, aldus Birgit Kamp, Communicatie Directeur Tetra Pak North West Europe.

Tetra Pak Food for Development Program
Op Wereld Schoolmelk Dag steunt Tetra Pak wereldwijd schoolmelkbedeling in het kader van het ‘Food for Development Program’ om de gezonde ontwikkeling van kinderen en hun onderwijskansen te vergroten. In 2014 leverde Tetra Pak wereldwijd 8,2 miljard melk- of andere voedzame drankjes voor 66 miljoen schoolkinderen. Meer informatie: http://www.tetrapak.com/sustainability/food-availability/about-food-for-development

Tetra Pak lanceerde 2 jaar geleden een educatieve en kindvriendelijke website www.melkopschool.be  over het belang van melk in het kader van een gezond en evenwichtig ontbijt en als drankje op school en een facebook pagina: https://www.facebook.com/melkopschool .